اینفوگرافیک گام های سبز پسماند
گامهای سبز پسماند
۱۵-۱۰-۱۳۹۵
Print
راهنمای ساخت کمپین در فاندوران
۱۵-۱۱-۱۳۹۵

فک خزری

اینفوگرافیک فک خزری

این اینفوگراف به توصیف فک خزری به عنوان تنها پستاندار دریای خزر می پردازد و موضوعاتی همچون ساختار فیزیکی، اکوسیستم و عوامل تهدید آن(بیماری های عفونی، تغییرات اقلیمی، کمبود غذا، آلاینده های شیمیایی و …) را مورد بررسی قرار می دهد.

 

فک خزری

 

فک خزری

تولید محتوا: هستی حاج ابوالحسن، حامد مشیری

طراحی گرافیک: گلنسا متحد، حمید آقامحمدی، Uko Gorter

نوع: