cigarette-infographic
ضرر سیگار برای کودکان
۰۸-۰۴-۱۳۹۲
کاربرد at و in و on
کاربرد in – on – at در زبان انگلیسی
۱۱-۰۴-۱۳۹۲

فوبیا

fobia-infographic

بعضی افراد ترسهایی چنان شدید دارند که در تمام مدت به چیزی که از آن وحشت دارند فکر میکنند. میتوانید تصور کنید که چنین موقعیتی برای زندگی تا چه حد آزار دهنده است. به این ترتیب اگر ترسی، شخص را از لذات زندگی دور کند و ذهن او را چنان مشغول سازد که نتواند کار کند، بخوابد یا کارهای مورد علاقه و ضروری خود را انجام دهد، جزو بیماریها محسوب خواهد شد.

در این اینفوگرافیک ۲۵ مورد عجیب فوبیا را خواهید دید.

Just as we previously discussed with bizarre fetishes, it will be good for you to keep in mind that people are strange and the sooner you come to terms with that, the happier you will be in your relationships.

اینفوگرافیک فوبیا