محیط کار
چگونه یک محیط کاری لذت بخش داشته باشیم
۰۴-۰۳-۱۳۹۲
اینفوگرافیک چای
یک فنجان چای صنعتی
۰۸-۰۳-۱۳۹۲

شناخت و درک رنگ ها در طراحی آرم

logodesign-infographics

طراحی آرم و نشانه پیچیدگی و دشواری‌های خاص خود را دارد؛ در حقیقت این طرح گرافیکی می‌بایست به گونه‌ای آماده شده باشد که آینه‌ای گویا و تمام نما از خصوصیات شرکت یا مجموعه‌ی مربوطه بوده و بتواند اهداف و سیاست‌های کلی آن را در قالبی از خط و رنگ نشان دهد. در این اینفوگرافی به رنگ‌شناسی و درک بهتری از انواع نشانه‌های معروف جهان خواهیم پرداخت.

The Logo Company put together this amazing graphic on the color emotion guide and it is fantastic!اینفوگرافیک طراحی آرم

شناخت و درک رنگ ها در طراحی آرم

طراحی گرافیک: The Logo Company

منتشرکننده: The Logo Company

زبان: انگلیسی فارسی

نوع:

منبع فارسی: ZOOMIT

منبع انگلیسی: pinterest.com