اینفوگرافی تفاوت شرق و غرب
تفاوت شرق و غرب – شماره هفت
۱۹-۰۵-۱۳۹۵
موشن گرافیک : تاریخچه المپیک
موشن گرافیک : تاریخچه کوتاهی از المپیک
۱۹-۰۵-۱۳۹۵

تفاوت شرق و غرب – شماره هشت

رسیدن به راه حل در غرب و شرق

شماره هشت - رسیدن به راه حل

رسیدن به راه حل در غرب و شرق

شماره هشت – رسیدن به راه حل

در این مجموعه که توسط اینفوگرام – مرکز تخصصی اینفوگرافیک تهیه و پارسی سازی شده است،  تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی کشورهای شرقی و غربی را مشاهده خواهید کرد.

تفاوت شرق و غرب – شماره هشت

تولید محتوا: Yang Liu Design

طراحی گرافیک: Yang Liu Design

نوع:

منبع انگلیسی: وب سایت شخصی یانگ لی یو