plastic-infographic
کیسه های پلاستیکی
۱۵-۰۲-۱۳۹۲
fride-infographic
خوراکی ها و افزایش وزن
۲۰-۰۲-۱۳۹۲

اینفوگرافیک ها به عنوان یکی از راهکارهای کارآمد با اثربخشی بالا، امروزه مورد توجه قرار گرافته است. استفاده از اینفوگرافیک باعث رشد تجارت و افزایش بازدهی و اثربخشی محتوا می شود.

 infographic is about infographics, and why you should probably use them.

Translate: Fatemeh Dadashzadeh

Redesign: Parisa Abbaszadeh

اینفوگرافیک

اینفوگرافیک ها

ترجمه: فاطمه داداش زاده

برگردان گرافیک: پریسا عباس زاده

زبان: انگلیسی فارسی

نوع:

منبع انگلیسی: visual.ly