۳۰-۰۵-۱۳۹۵
digital-marketing-post

سمینار کاربرد اینفوگرافیک در دیجیتال مارکتینگ

۲۳-۰۵-۱۳۹۵
آموزش اینفوگرافی و کسب و کار

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در کسب و کار

۱۸-۰۵-۱۳۹۵
reporting-slider

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در گزارش نویسی

۱۱-۰۵-۱۳۹۵
milad-tower-slider

سمینار ضرورت اینفوگرافیک در دنیای امروز

۲۳-۰۲-۱۳۹۵
Infogram Insta - Copy

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در ارائه موثر

۱۶-۰۲-۱۳۹۵
EventBox Header

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در استارتاپ ها (اردیبهشت)