۲۰-۰۴-۱۳۹۶
مدرسه تابستانه بیست تا سی

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در ارائه موثر

۲۳-۰۲-۱۳۹۶
Infogram-Social-Workshop-2

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در شبکه‌های اجتماعی

۰۴-۰۹-۱۳۹۵
کارگاه اینفوگرافیک در تلگرام

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در شبکه‌های اجتماعی

۰۹-۰۶-۱۳۹۵
کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در ارائه موثر 14 شهریور 95

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در ارائه موثر

۲۳-۰۵-۱۳۹۵
آموزش اینفوگرافی و کسب و کار

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در کسب و کار

۱۸-۰۵-۱۳۹۵
reporting-slider

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در گزارش نویسی

۲۱-۰۴-۱۳۹۵
Infogram-Insta---Copy

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در کسب و کار

۲۱-۰۴-۱۳۹۵
Eventbox Banner

کارگاه طراحی اینفوگرافیک (ویژه طراحان گرافیک)

۲۰-۰۴-۱۳۹۵
EventBox Header

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در استارتاپ ها (تیر)

۲۳-۰۲-۱۳۹۵
Infogram Insta - Copy

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در ارائه موثر

۱۶-۰۲-۱۳۹۵
EventBox Header

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در استارتاپ ها (اردیبهشت)