۱۱-۱۰-۱۳۹۶
راهکارهای جامع سازمانی فناپ - iFanap

راهکارهای جامع سازمانی فناپ – iFanap

اینفوگرافیک راهکارهای جامع سازمانی فناپ (iFanap) به معرفی نرم افزار یکپارچه ای می پردازد که از محصولات مختلفی تشکیل شده است: سیستم مالی (Financial)، مدیریت سرمایه […]
۰۹-۰۶-۱۳۹۵
کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در ارائه موثر 14 شهریور 95

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در ارائه موثر

۲۳-۰۵-۱۳۹۵
آموزش اینفوگرافی و کسب و کار

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در کسب و کار

۱۸-۰۵-۱۳۹۵
reporting-slider

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در گزارش نویسی

۲۱-۰۴-۱۳۹۵
Eventbox Banner

کارگاه طراحی اینفوگرافیک (ویژه طراحان گرافیک)

۲۳-۰۲-۱۳۹۵
Infogram Insta - Copy

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در ارائه موثر

۱۶-۰۲-۱۳۹۵
EventBox Header

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در استارتاپ ها (اردیبهشت)