۰۴-۰۹-۱۳۹۵
کارگاه اینفوگرافیک در تلگرام

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در شبکه‌های اجتماعی

۲۳-۱۲-۱۳۹۱
Social-Network-Status-Thumb

وضعیت کنونی شبکه های اجتماعی

شما چقدر از شبکه های اجتماعی استفاده می کنید؟ به نظر شما شبکه های اجتماعی در حال رشد و شبکه های اجتماعی در حال سقوط کدام […]
۱۵-۱۲-۱۳۹۱
teenager-infographic

نوجوانان چگونه رابطه برقرار می کنند؟

شاید جالب باشد بدانید اگر روزی شبکه های اجتماعی به هردلیلی از دسترس خارج شوند ۱۸ درصد نوجوانان دیگر نمیتوانند به ایجاد رابطه با دیگران بپردازند. این […]
۰۲-۱۱-۱۳۹۱
media-infographic

رسانه های اجتماعی در ایران

در این اینفوگرافیک نشان داده شده است که چند درصد کاربران ایرانی از فیسبوک استفاده می کنند، چقدر وقت می گذارند و بیشتر با چه کسانی […]