۰۱-۰۹-۱۳۹۶
Infographic-Seminar-Thumb

سمینار ضرورت اینفوگرافیک در دنیای مدرن

۲۰-۰۴-۱۳۹۶
مدرسه تابستانه بیست تا سی

کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در ارائه موثر

۱۹-۰۵-۱۳۹۵
اینفوگرافی تفاوت شرق و غرب

تفاوت شرق و غرب – شماره هفت

در این مجموعه که توسط اینفوگرام – مرکز تخصصی اینفوگرافیک تهیه و پارسی سازی شده است،  تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی کشورهای شرقی و غربی را مشاهده خواهید
۱۹-۰۵-۱۳۹۵
اینفوگرافی تفاوت شرق و غرب

تفاوت شرق و غرب – شماره پنج

در این مجموعه که توسط اینفوگرام – مرکز تخصصی اینفوگرافیک تهیه و پارسی سازی شده است،  تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی کشورهای شرقی و غربی را مشاهده خواهید کرد.
۱۹-۰۵-۱۳۹۵
اینفوگرافی تفاوت شرق و غرب

تفاوت شرق و غرب – شماره سه

در این مجموعه که توسط اینفوگرام – مرکز تخصصی اینفوگرافیک تهیه و پارسی سازی شده است،  تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی کشورهای شرقی و غربی را مشاهده خواهید کرد.
۱۹-۰۵-۱۳۹۵
اینفوگرافی تفاوت های شرق و غرب

تفاوت شرق و غرب – شماره دو

در این مجموعه که توسط اینفوگرام – مرکز تخصصی اینفوگرافیک تهیه و پارسی سازی شده است،  تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی کشورهای شرقی و غربی را مشاهده خواهید کرد.
۱۹-۰۵-۱۳۹۵
اینفوگرافی تفاوت شرق و غرب

تفاوت شرق و غرب – شماره یک

در این مجموعه که توسط اینفوگرام – مرکز تخصصی اینفوگرافیک تهیه و پارسی سازی شده است،  تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی کشورهای شرقی و غربی را مشاهده خواهید کرد.
۱۳-۰۶-۱۳۹۴
251

اینفوگرافی با موضوع اهمیت آب

این اینفوگرافی با عنوان آب هم مانند نفت می‌شود به اهمیت استراتژیک آب در جهان امروز می‌پردازد.
۲۴-۰۹-۱۳۹۳
Stress-Less-eng-infographics

پیشنهاد هایی برای کمتر کردن استرس کارمندان

استرس در هر شغلی وجود دارد. صرف نظر از حقوق و ذستمزد، جنسیت، زمینه کاری و تجربه، استرس بیش از حد می تواند بهره وری را […]
۰۸-۰۹-۱۳۹۳
Left-Brain-or-Right-Brain-infographic

چپ مغز هستید یا راست مغز؟

شما برای انجام کارهای خود احتیاج به همکاری هر دونیمکره راست و چپ مغز خود هستید. برای درک منظق امور از نیمکره چپ و برای درک […]
۲۳-۰۷-۱۳۹۳
The-Dirtiest-Things-You-Touch-Everyday-infographics

آلوده ترین اشیائی که در طول روز لمس می کنید!

اشیاء آلوده بسیاری در محیط پیرامون ما وجود دارد، این اینفوگرافیک شما را با چندتا از آلوده ترین اشیائی که هر روز لمس می کنید، آشنا […]
۰۶-۰۷-۱۳۹۳
Hefze-Derakht-Hefze-Zendegi-infographic

حفظ درختان، حفظ زندگی!

هر درختی که فرو می افتد ، نفس گرم زمین است که در سینه می شکند . در این اینفوگرافیک خواهید دید که حفظ یک درخت […]