۱۹-۰۵-۱۳۹۵
موشن گرافیک : تاریخچه المپیک

موشن گرافیک : تاریخچه کوتاهی از المپیک

۱۸-۰۵-۱۳۹۵
معرفی 60 ثانیه ای با استفاده از موشن گرافیک

موشن گرافیک: نمونه معرفی ۶۰ ثانیه ای

یکی از راه‌های بسیار خلاقانه و جذاب برای معرفی پیشینه‌ی خود، استفاده از اینفوگرافیک ها و موشن گرافیک‌ها می‌باشد. این موشن گرافی توسط Aimee Cole که خود هنرجوی موشن گرافیک در مقطع […]