اینفوگرافیک روز معلولان
اینفوگرافیک: پوستر معلولیت؛ از نیازها و کمبودها تا ابزارها و راهکارها
۱۵-۱۰-۱۳۹۵
اینفوگرافیک فک خزری
فک خزری
۱۶-۱۰-۱۳۹۵

گامهای سبز پسماند

اینفوگرافیک گام های سبز پسماند

این اینفوگرافیک به بیان اقدامات سازمان پسماند در راستای مدیدیریت پسماند در استان البرز می پردازد:
– احداث خط جداسازی پسماند
– احداث پناهگاه سگ
– جداسازی و فرآوری مواد پلیمری از ریجکت کارخانه کمپوست به روش گرماکافت (Pyrolysis) و تولید محصولات سوختی
کمپوست
– استحصال گاز دفنگاه زباله کلانشهرکرج و تولید برق
– احداث نیروگاه تولید انرژی حاصل از دستگاه زباله سوز پسماند شهری
– احداث کارخانه بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی
– احداث کارخانه استحصال انرژی الکتریکی و تولید کود از پسماندهای شهری به روش هاضم

گامهای سبز پسماند

گامهای سبز پسماند

گامهای سبز پسماند

طراحی گرافیک: پریسا عباس زاده

تاریخ انتشار: بهمن 1393

نوع: