کارگاه اینفوگرافیک در تلگرام
کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در شبکه‌های اجتماعی
۰۴-۰۹-۱۳۹۵
دوره آموزش طراحی اینفوگرافی
دوره آموزش طراحی اینفوگرافیک از پایه
۳۰-۰۹-۱۳۹۵

کمپین ساخت دستگاه هشدار دهنده مرگ خاموش

کمپین لوله بخاری شاخص

سالانه ۸۴۰ نفر ایرانی بر اثر مسمویت با گاز مونوکسید کربن، جان خود را از دست می‌دهند.

عوامل بروز خطر عبارتند از:

-دودکش بطور اصولی و استاندارد طراحی و نصب نشده باشد.

-منافذ و مجاری ورودی هوا برای سوختن گاز ناکافی باشد.

-هوا بیش از حد سرد باشد.

-باد شدید باشد و بطور مستقیم و غیرمستقیم وارد دودکش شود.

دستگاه هشدار دهنده مرگ خاموش، هنگامی که بخاری درست کار نمی‌کند، به ساکنین مخصوصاً در شب که خواب هستند، با به صدا درآوردن آژیر هشدار داده و آنها را از خواب بیدار می‌کند و مانع از ایجاد مسمومیت و مرگ خاموش می‌گردد.

کمپین لوله بخاری

این اینفوگرافی به سفارش شرکت فاندوران و توسط اینفوگرام – مرکز تخصصی اینفوگرافیک، طراحی شده است.