fobia-infographic
فوبیا
۱۰-۰۴-۱۳۹۲
world-infographics
سهم کشورها در منابع جهان
۱۳-۰۴-۱۳۹۲

کاربرد in – on – at در زبان انگلیسی

کاربرد at و in و on

حتما برای شما اتفاق افتاده که حرف های اضافه زبان انگلیسی را اشتباها به کار ببرید. حرف های اضافه in, on, at که بیشترین استفاده را دارند. در این اینفوگرافیک کاربرد این سه حرف به صورت نشان داده شده است.

 

کاربرد at و in و on

کاربرد in – on – at در زبان انگلیسی

منبع انگلیسی: Engleski Online