محدوده فضای سبز کرج
محدوده فضاهای سبز شهر کرج
۲۹-۰۴-۱۳۹۴
مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد شهر تهران
مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد شهر تهران
۱۹-۰۱-۱۳۹۴

گامهای سبز پسماند

گام های سبز پسماند

این اینفوگرافیک به بیان اقدامات سازمان پسماند در راستای مدیدیریت پسماند در استان البرز می پردازد:
– احداث خط جداسازی پسماند
– احداث پناهگاه سگ
– جداسازی و فرآوری مواد پلیمری از ریجکت کارخانه کمپوست به روش گرماکافت (Pyrolysis) و تولید محصولات سوختی
کمپوست
– استحصال گاز دفنگاه زباله کلانشهرکرج و تولید برق
– احداث نیروگاه تولید انرژی حاصل از دستگاه زباله سوز پسماند شهری
– احداث کارخانه بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی
– احداث کارخانه استحصال انرژی الکتریکی و تولید کود از پسماندهای شهری به روش هاضم