فضای سبز کرج2
موشن گرافیک سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج
۲۵-۰۶-۱۳۹۶

کلیه ها چه می‌کنند؟

عملکرد کلیه ها 2

این اینفوگرافیک به سفارش شرکت بهستان تولید و توسط اینفوگرام – مرکز تخصصی اینفوگرافیک طراحی شده است. در این اینفوگرافی عملکرد کلیه و راه‌هایی ساده برای سلامت کلیه‌ها به خوبی بیان شده‌است.

 

عملکرد کلیه ها