کاربران اینترنت
آماری جالب از فعالیت کاربران اینترنت در ایران و جهان
۲۳-۰۶-۱۳۹۶
خرس سیاه آسیایی
غارنشین سیاه پوش در ایران
۱۸-۰۵-۱۳۹۵

موشن گرافی معرفی Apotex

موشن گرافی آپوتکس

در این موشن گرافیک، شرکت داروسازی آپوتکس، بزرگترین شرکت ژنریک ساز کانادا معرفی می شود. این پروژه به سفارش شرکت رستا ایمن دارو نماینده انحصاری کمپانی آپوتکس در ایران توسط اینفوگرام – مرکز تخصصی اینفوگرافیک طراحی شده است.