فک خزری
فک خزری
۰۷-۰۹-۱۳۹۴
گام های سبز پسماند
گامهای سبز پسماند
۱۹-۰۴-۱۳۹۴

محدوده فضاهای سبز شهر کرج

محدوده فضای سبز کرج

در این اینفوگرافیک وضعیت موجود جمعیت شهر کرج و سرانه فضای سبز عمومی این شهر به تفکیک مناطق ۱۲گانه، همچنین لایه های فضاهای سبز شهری طی سال های مختلف نمایش داده شده است.