اینفوگراف قوچ و میش لارستان
قوچ و میش لارستان
۲۴-۰۲-۱۳۹۵
محدوده فضای سبز کرج
محدوده فضاهای سبز شهر کرج
۲۹-۰۴-۱۳۹۴

فک خزری

فک خزری

فک خزری

این اینفوگراف به توصیف فک خزری به عنوان تنها پستاندار دریای خزر می پردازد و موضوعاتی همچون ساختار فیزیکی، اکوسیستم و عوامل تهدید آن(بیماری های عفونی، تغییرات اقلیمی، کمبود غذا، آلاینده های شیمیایی و …) را مورد بررسی قرار می دهد.

 

فک خزری