حمل و نقل و محیط زیست
حمل و نقل و محیط زیست!
۱۹-۱۱-۱۳۹۳
سامانه هشدار زودهنگام زلزله
موشن گرافیک سامانه هشدار زودهنگام زلزله
۱۹-۱۱-۱۳۹۳

حفظ درختان، حفظ زندگی!

حفظ درختان حفظ زندگی

حفظ درختان حفظ زندگی

هر درختی که فرو می افتد ، نفس گرم زمین است که در سینه می شکند . در این اینفوگرافیک خواهید دید که حفظ یک درخت تا چه اندازه به حیات انسان کمک می کند.

این اینفوگرافیک برای فضاسازی «سومین نمایشگاه گل و گیاه کرج» که ۱۶ الی ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۳ در پارک شهید چمران شهر کرج برگزار شد، طراحی شده است.

نمایشگاه گل و گیاه کرج با رویکردی تخصصی و دانش محور با جذب بزرگترین تولیدکنندگان این صنعت در سطح کشور محلی مناسب را برای عرضه محصولات متنوعی از گل ها و گیاهان، بذر و صنایع وابسته به وجود آورده است.