251
اینفوگرافی با موضوع اهمیت آب
۱۳-۰۶-۱۳۹۴
Misagh Hakim 1
مالتی مدیای آسمان شهر میثاق حکیم
۱۵-۱۰-۱۳۹۴

محدوده فضاهای سبز شهر کرج

محدوده فضای سبز کرج

در این اینفوگرافیک وضعیت موجود جمعیت شهر کرج و سرانه فضای سبز عمومی این شهر به تفکیک مناطق ۱۲گانه، همچنین لایه های فضاهای سبز شهری طی سال های مختلف نمایش داده شده است.

محدوده فضاهای سبز شهر کرج

تولید محتوا: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج

طراحی گرافیک: مصطفی شهرمیانی

نوع: