learning-infographic
چه جور یاد گیرنده ای هستید؟
۲۵-۱۲-۱۳۹۱
در جستجوی ماده تاریک
در جستجوی ماده تاریک Dark Matter
۲۹-۱۲-۱۳۹۱

شادترین کشورهای دنیا

happy-infographic

در این اینفوگرافیک می توانید شادترین کشورهای دنیا و جزئیات انتخاب و درجه بندی آن ها را ببینید.

اعدادی که در قسمت بالای نام هر کشور می بینید، درآمد سالیانه آن کشور ها بر اساس آخرین آمارهاست.

اینفوگرافیک شادترین کشورها

شادترین کشورهای دنیا

زبان: فارسی

نوع: