اینفوگرافیک چیست
اینفوگرافیک چیست
۱۴-۰۱-۱۳۹۲
office-infographic
فنگ شویی در دفتر کار
۱۳-۰۲-۱۳۹۲

شاخص موفقیت

sucess-infographic

هر کس در زندگی خود اهدافی دارد و برای رسیدن به آن ها تلاش می کند. اما ممکن است خیلی از ما ها موفق به رسیدن به اهداف خویش نبوده باشیم. این اینفوگرافیک راه کار های جالب و کارآمدی را برای رسیدن به موفقیت به ما نشان می دهد.

اینفوگرافیک موفقیت

 

شاخص موفقیت

طراحی گرافیک: Mary Ellen Teribelly

زبان: انگلیسی فارسی

نوع:

منبع فارسی: پونیشا