tektonik-infographic
صفحات تکتونیکی زمین
۰۴-۰۵-۱۳۹۳
storage-infographics
سیر تکاملی حافظه ها
۲۶-۰۵-۱۳۹۳

روانشناسی رنگ لباس

color-psychology-infographics

شما اغلب چه رنگ لباسی را برای پوشیدن انتخاب می کنید؟

انسان تحت تاثیر رنگ ها قرار می گیرد و این برای هر کس متفاوت است. انتخاب هر رنگ معنی خاص خود را دارد. برای شناخت بهتر شخصیت خود می توانید از این اینفوگرافیک استفاده کنید.اینفوگرافیک روانشناسی رنگ لباس

 

روانشناسی رنگ لباس

طراحی گرافیک: Color Psychology Uniform Style

منتشرکننده: Uniform Advantage