معرفی جشنواره وب و موبایل ایران
موشن گرافیک دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران
۱۶-۱۰-۱۳۹۶
موشن گرافی آپوتکس
موشن گرافیک: معرفی Apotex
۲۰-۱۰-۱۳۹۶

اینفوگرافیک: تقویم پایش آفات و بیماری‌های کلزا

تقویم پایش آفات کلزا

سیستم‌های مختلفی برای تقسیم‌بندی مراحل رشد و نمو کلزا در دنیا معرفی شده است و هر کدام از آن‌ها در برخی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این میان، مقیاس استاندارد BBCH که برای تعریف مراحل رشدی در تمام گیاهان تعریف شده است، مراحل رشد کلزا را به ۱۰ مرحله‌ی اصلی تقسیم می‌کند که عبارتند از:

۱-جوانه‌زدن و سبز شدن ۲-نمو برگ ۳-تشکیل شاخه‌های فرعی ۴-طویل شدن ساقه ۵-پنجه زنی ۶-ظهور گل‌آذین ۷-گل‌دهی ۸-نمو میوه (غلاف) ۹- رسیدگی ۱۰-پیری

یکی از مهم‌ترین موارد کاربرد علم به مراحل رشد کلزا، استفاده از تقویم‌های پایش آفات و بیماری‌های کلزاست. در این تقویم‌ها، زمان ظهور علایم و دوره‌ی پیشرفت و توسعه‌ی آفات و بیماری‌ها با توجه به مراحل مختلف رشد کلزا و تقویم شمسی ارایه شده است.

با کمک این تقویم‌ها می‌توان در هر کدام از مراحل رشد کلزا، آفات و بیماری‌های احتمالی موجود در مزرعه را حدس زده، با داشتن این آگاهی قبلی، پایش دقیق‌تری را از مزرعه انجام داده، با یافتن علایم و تشخیص به‌موقع مسایل و مشکلات، روش‌های مدیریتی مناسبی برای آن‌ها اتخاذ نمود.

تقویم پایش آفات کلزا

تقویم پایش بیماری‌های کلزا

اینفوگرافیک: تقویم پایش آفات و بیماری‌های کلزا

طراحی گرافیک: محمد شکاری

زبان: فارسی

نوع: