اینفوگرافی تفاوت شرق و غرب
تفاوت شرق و غرب – شماره چهار
۱۹-۰۵-۱۳۹۵
تفاوت های شرق و غرب - شماره شش
تفاوت شرق و غرب – شماره شش
۱۹-۰۵-۱۳۹۵

تفاوت شرق و غرب – شماره پنج

اینفوگرافی تفاوت شرق و غرب

تفاوت های شرق و غرب - شماره پنجم

صف انتظار در غرب و شرق

شماره پنج – صف انتظار در شرق و غرب

در این مجموعه که توسط اینفوگرام – مرکز تخصصی اینفوگرافیک تهیه و پارسی سازی شده است،  تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی کشورهای شرقی و غربی را مشاهده خواهید کرد.

تفاوت شرق و غرب – شماره پنج

تولید محتوا: Yang Liu Design

ترجمه: جویان باقری

طراحی گرافیک: Yang Liu Design

نوع:

منبع انگلیسی: وب سایت شخصی یانگ لی یو