تفاوت های شرق و غرب - شماره شش
تفاوت شرق و غرب – شماره شش
۱۹-۰۵-۱۳۹۵
رسیدن به راه حل در غرب و شرق
تفاوت شرق و غرب – شماره هشت
۱۹-۰۵-۱۳۹۵
اینفوگرافی تفاوت شرق و غرب

تفاوت های شرق و غرب - شماره هفت

دوران کهنسالی در شرق و غرب

شماره هفت – تفاوت روزمرگی در کهنسالی

در این مجموعه که توسط اینفوگرام – مرکز تخصصی اینفوگرافیک تهیه و پارسی سازی شده است،  تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی کشورهای شرقی و غربی را مشاهده خواهید

تفاوت شرق و غرب – شماره هفت

تولید محتوا: Yang Liu Design

ترجمه: جویان باقری

طراحی گرافیک: Yang Liu Design

زبان: انگلیسی

نوع:

منبع انگلیسی: وب سایت شخصی یانگ لی یو