اینفوگرافی تفاوت شرق و غرب
تفاوت شرق و غرب – شماره پنج
۱۹-۰۵-۱۳۹۵
اینفوگرافی تفاوت شرق و غرب
تفاوت شرق و غرب – شماره هفت
۱۹-۰۵-۱۳۹۵

تفاوت شرق و غرب – شماره شش

تفاوت های شرق و غرب - شماره شش

تفاوت های شرق و غرب - شماره شش

لذت بردن از منظره در شرق و غرب

شماره شش – نحوه لذت بردن از منظره

در این مجموعه که توسط اینفوگرام – مرکز تخصصی اینفوگرافیک تهیه و پارسی سازی شده است،  تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی کشورهای شرقی و غربی را مشاهده خواهید کرد.

تفاوت شرق و غرب – شماره شش

تولید محتوا: Yang Liu Design

ترجمه: جویان باقری

طراحی گرافیک: Yang Liu Design

نوع:

منبع انگلیسی: وب سایت شخصی یانگ لی یو