دوره آموزش طراحی اینفوگرافی
دوره آموزش طراحی اینفوگرافیک از پایه
۳۰-۰۹-۱۳۹۵
اینفوگرافیک گام های سبز پسماند
گامهای سبز پسماند
۱۵-۱۰-۱۳۹۵

اینفوگرافیک: پوستر معلولیت؛ از نیازها و کمبودها تا ابزارها و راهکارها

اینفوگرافیک روز معلولان

اینفوگرافیک «معلولیت؛ از نیازها و کمبودها تا ابزارها و راهکارها» به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت (۱۲ آذر ماه) به کوشش «اینفوگرام – مرکز تخصصی اینفوگرافیک» طراحی شده است.

این اینفوگرافیک به بیان نیازها و کمبودهای افراد دارای معلولیت در جهان پرداخته و با ارائه آمار، مشکلات و نواقص موجود را مطرح کرده است. در ادامه، چند راهکار در راستای کاهش نابرابری‌های خدمات بهداشت و درمان و داشتن جامعه‌ای برابر برای افراد سالم و افراد دارای معلولیت، پیشنهاد کرده است.

اینفوگرافیک روز معلولان

 

Persons with Disabilities (English Version)

اینفوگرافیک: پوستر معلولیت؛ از نیازها و کمبودها تا ابزارها و راهکارها

تولید محتوا: پریسا جاوید

طراحی گرافیک: پریسا عباس زاده

تاریخ انتشار: 12 آذرماه 1393